Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Processorienterat arbetssätt

Processorienterat arbetssätt

Skapa överblick och fokusera på kunden

En produktionsprocess utgör en serie av fysiska operationer för bearbetning och hantering av ett utgångsmaterial eller tjänst. Med flödesorientering menas att skapa en organisation som mer liknar verkligheten och som utgår från hur kundvärde skapas.

Inom begreppet organisationsutveckling sker en ständig analys kring vilka sätt företagen kan öka sin konkurrenskraft. Ett av de olika synsätten tar som utgångspunkt för sin organisationsmodell de processer och flöden som finns i ett företags verksamhet.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring flödesorientering och hur processer kartläggs i syfte att skapa kundvärde.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Processorienterat arbetssätt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Processorienterat arbetssätt
Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Flöde eller process
Båda dessa begrepp, flöde och process, förekommer inom organisationsutveckling.

Flödesorientering
Att skapa en organisation som mer liknar verkligheten och som utgår från hur kundvärde skapas.

Från funktion till flöde
Det flödesekonomiska synsättet innebär ett radikalt annorlunda sätt att se på företag i länkade kedjor.

Processorientering
Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Vilka processer skapar kundvärde
Kärnprocesserna kan sägas vara den huvudsakliga verksamhet som företaget lever på.

Analysera processen
Processer ska vara dugliga, effektiva och kunna styras på ett sådant sätt att de ger önskad kvalitet.

Att beskriva processer
En process dokumenteras ofta i form av en processkarta som visar hur aktiviteter hänger ihop.

Att göra en processkarta
En processkartläggning behöver vissa förutsättningar för att arbetet ska bli effektivt.

Avstämning av processkartan
Det kan vara klokt att skynda långsamt och hämta in fler synpunkter.

Mäta det viktiga
Mätningarna bör vara enkla, synliga med mått som kan förstås och sättas i samband med utförda prestationer.

Mätningar och resultat i processorientering
Allt förbättringsarbete ska baseras på fakta vilket baseras på att mäta och följa upp resultat.

Att skapa effektiva standarder i arbetssätt
En standard är en beskrivning av hur en given process eller aktivitet ska utföras.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24