Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Kundfokuserad försörjning

Kundfokuserad försörjning

Att kunna möta kundernas behov

För att kunna tillfredsställa slutkundens krav behövs ett nätverk av samverkande företag som har olika ansvarsområden och på detta sätt ingår i en försörjningskedja. I en väl fungerande samordnad försörjningskedja delas informationen öppet mellan de inblandade aktörerna, både de interna och de externa.

För en tillverkare är det viktigt att få tillgång till relevant information från hela kedjan för att det ska finnas förutsättningar för att kunna fatta rätt affärsbeslut. I en föränderlig marknad med stor konkurrens krävs det att företagen flexibelt anpassar sig till kundens behov.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring att planera och leverera mot kunders behov i en försörjningskedja.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Kundfokuserad försörjning är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Att leverera mot kundens behov
Företagande handlar till stor del om att organisera resurser och kompetens för att kunna möta kundernas behov.

Materialplanering och styrning
Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Materialflöden och informationsflöden i försörjningskedja
SCM omorganiserar försörjningskedjan och ökar värdet genom att synliggöra informationen i försörjningskedjan.

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer
Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Kunden bestämmer
Kunden avgör om produkten uppfyller de egna uttalade och underförstådda behoven.

Att hålla leveranstider
Introduktion av olika metoder att effektivisera verksamheten och möta angivna leveransdatum.

Värdeskapande processer
Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

Utveckla värdeflödet
Företaget måste skapa en struktur för att stödja förutsättningarna för det interna värdeflödet.

Kundnytta och kundtillfredsställelse
Syftet med ett företags alla ansträngningar kan sammanfattas med att uppnå nöjda kunder.

Mäta det viktiga
Mätningarna bör vara enkla, synliga med mått som kan förstås och sättas i samband med utförda prestationer.

Flexibel produktion
En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24