Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Produktionsteknik i företag

Produktionsteknik i företag

Produktionssätt för lönsam tillverkning

Produktionsteknik handlar om att ta fram lösningar och metoder som möjliggör kostnadseffektiv tillverkning med hög kvalitet och korta ledtider. Det betyder att produkterna ska ha produktionsanpassade konstruktioner och att materialvalet också anpassas till både produktkvalitet och produktionssätt.

System för transporter, hantering och materialförsörjning måste organiseras så att verksamheten flyter utan avbrott. Ofta finner man att vissa delar av produktionsprocessen inte har samma kapacitet som andra delar. Dessa blir flaskhalsar eller trånga sektioner.

Utbildningsmål: Produktionsteknik påverkar ett företags lönsamhet. Kursen ger dig insikter i måttet produktivitet för att mäta effekten av ett systems produktförädling i kundvärde uttryckt i intäkter i relation till kostnader för använda produktionsresurser.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Produktionsteknik i företag är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Pris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Produktionsteknik i företag
Produktionsteknik brukar definieras i termer av utveckling och styrning av produktionssystem.

Produktionsteknik berör alla
Alla som arbetar i ett företag deltar i varierande grad med en insats inom produktionsteknik.

Produktionsteknisk organisation
De produktionstekniska arbetsuppgifterna delas mellan olika avdelningar i ett företag.

Utveckling av produktionssystem
Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Produktionsprocess
Beskrivning av begreppet produktionsprocess.

Verktyg och maskiner
Verktyg och maskiner bör vara noggrant avpassad för de produkter man tillverkar.

Materialförsörjning till förbrukningsplats
Inom och mellan de olika avdelningarna i ett tillverkande företag sker många transporter.

Produktionssystem
Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Processberedning
Den del av produktionstekniken som arbetar med förberedelse för produktion kallas generellt beredning.

Effektiva produktionssystem
Nödvändiga faktorer för att nå övergripande ekonomiska mål för produktionsfunktionen.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24