Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Produktutveckling

Produktutveckling

Utveckling med värde för kunden

Processen för produktutveckling syftar till att få fram producerbara produkter där arbetet påverkas av olika aspekter och krav. Man måste förstå hur produktionstekniken fungerar som en länk mellan konstruktion och produktion och hur den påverkar produktionsresultatet liksom den befintliga maskinparkens prestanda.

Ekonomiska aspekter bör till exempel tidigt beaktas i utvecklingsprocessen för att möjliggöra en effektiv och lönsam produktion. Vid utvärdering av alternativ ställs värdet för kunden mot tillverkningskostnaden. Effektiv hantering av modulkoncept eller alternativet för köp måste också utvärderas utifrån flera aspekter.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i betydelsen av att ekonomiska aspekter tidigt bör beaktas i utvecklingsprocessen för att möjliggöra en effektiv och lönsam produktion. Utformning av produkt och produktionssystem bör ske parallellt och integrerat tillsammans med olika intressenter.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Produktutveckling är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Pris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Produktutveckling och konstruktion
Produktutvecklingsprocessen syftar till att få fram producerbara produkter.

Tillverkningsteknologi
Val av tillverkningsprocess kräver goda bearbetningstekniska kunskaper.

Värdeanalys inom produktionsutveckling
En metod som man kan använda när man vill öka ett produktionssystems kvalitet och produktivitet.

Metodik vid värdeanalysarbete
Metodiken vid värdeanalysarbete kan sammanfattas i fyra steg.

Samarbetet mellan konstruktör och beredare
Ju tidigare synpunkter på produktionsmässighet kan tillämpas i konstruktionsarbetet desto bättre.

Gruppteknologi
Gruppteknologi innebär att artiklar, som i något avseende liknar varandra grupperas ihop.

Produktion av halvfabrikat
Fördelarna med att produktens kundspecifika egenskaper kommer in i slutet av tillverkningskedjan.

Modularisering för rationalisering
En systematisk och väl genomförd modularisering innebär många fördelar vid metodutveckling.

Tillverka själv eller köpa tillverkning
Alternativet för köp måste utvärderas utifrån flera aspekter.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24