Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Detaljplanering av tillverkning

Detaljplanering av tillverkning

Att styra tillverkningen i verkstäderna

Detaljplaneringens arbete syftar till att styra tillverkningen i verkstäderna så att lovade leveranstider hålls. Den ska med finare detaljeringsgrad och över kortare tidsperioder än huvudplaneringen planera arbetet i detalj, styra arbetet i verkstaden och ge information om produktionsresultat.

Tillverkningsorder släpps ut i en takt med att material, utrustning och nödvändig kapacitet finns tillgänglig vid rätt tidpunkt när respektive order är planerad att starta och kan utföras med rimlig genomloppstid.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring arbetet med detaljplanering för att styra tillverkningen i verkstäderna.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Detaljplanering av tillverkning är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 6 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Tillverkningssystem
Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Detaljplaneringens arbetsuppgifter
Redogörelse för detaljplaneringens arbetsuppgifter och funktioner.

Detaljplanering
Detaljplanering och tillfälliga kapacitetsförändringar.

Ledtidstyrning
Tidsplanering och beläggningsanalys.

Ledtidsanalys
Metod att minska den totala ledtiden.

Tidseffektivitet
Motiven för tidseffektiva produktionssystem och ambitionen att minska ledtiderna.

Omplanering
Beskrivning hur förändringar och störningar resulterar i omplaneringar av produktionsplaner.

Flaskhalsplanering
Flaskhalsplanering som ett modernt produktionskoncept.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion
Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Just-in-Time-filosofi
Flaskhalsplanering och Just-in-Time filosofi.

Just-in-Time-Produktion
Grundläggande komponenter i JIT.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24