Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Driftsuppföljning och problemanalys

Driftsuppföljning och problemanalys

Det som inte mäts kan inte styras och utan styrning kan det inte heller förbättras

Driftssäkerhet och ett väl fungerande underhållsarbete har stor betydelse för en verksamhets resultat. Driftsäkerheten är systemets eller maskinens förmåga att fungera störningsfritt. Hög driftsäkerhet betyder att anläggningen fungerar på förväntat sätt när vi vill att den ska göra det.

Ett systems driftsäkerhetsprestation betecknas oftast med hjälp av begreppet tillgänglighet. Kursen beskriver hur man förbättrar driftssäkerheten genom driftuppföljning i samverkan med ett aktivt operatörsunderhåll inriktat på förbättringsarbete.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning av driftsstörningar och anpassade åtgärder för att eliminera dessa. En viktig utgångspunkt för arbetet med TPM är att mäta och förstå verkligheten som den är och hur de uppmätta värdena påverkar verksamheten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas viss erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Driftsuppföljning och problemanalys är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Operativa prestationer av anläggning

Hög driftsäkerhet betyder att anläggningen fungerar på förväntat sätt.

Underhåll av ett produktionssystem

Genom ett systematiskt underhåll kan utvecklingen av ett produktionssystem mot allt sämre prestanda motverkas.

Synsätt på service- och underhållsarbete

Service och underhåll i företag kan i hög grad bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.

Underhållets betydelse i olika miljöer

Det är många variabler som styr underhållsbehovet i olika miljöer.

Processkapabilitet

Kapabilitet står för förmågan att producera inom givna toleransgränser.

Driftsäkerhet och underhåll

Synsättet på underhåll har ändrats till att vara en tillgång med vilken man kan öka sin konkurrenskraft.

Helhetssyn på företag och processer

Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av maskinutrustning och råmaterial.

De sex stora förlusterna

Den totala utrustningseffektiviteten begränsas av sex stora produktionsförluster.

Driftsäkerhetsmått

Ett systems driftsäkerhetsprestation betecknas oftast med hjälp av begreppet tillgänglighet.

Del 2

Driftsäkerhetsteknik

Driftsäkerhet handlar om ett systems tillförlitlighet.

Driftsuppföljning

Driftsuppföljningen är en central del i arbetet med TPM för att styra och förbättra verksamheten.

Övervakning av utrustning

Det nödvändigt att bestämma de faktorer som är mest väsentliga att övervaka eller mäta för att styrningen ska bli effektiv.

Operatörens styrning

Operatören kan påverka resultatet av sitt arbete

Mätning av underhållsprestation

För mätning av underhållsprestation krävs en systematisk insamling och utvärdering av data.

Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte

Mätetalet OEE är en mycket användbar indikator för en produktionsanläggnings prestanda.

Variationer i processer

I alla typer av processer förekommer variationer.

Problem och avvikelser

Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet som gör att rätt standard eller mål inte kan uppnås.

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man kontinuerligt mäter tillståndet hos en komponents kritiska delar.

Olika typer av tillståndskontroller

Metoder för att kontrollera och förstå de processer och fel som uppstår i olika system.

Del 3

Olycksteori

Ett olycksförlopp kan ofta förklaras som en lång kedja av händelser där brister på olika nivåer leder till en olycka.

Begrepp inom felteorin

Fel benämns ofta med termen avvikelse, och finns i olika former i alla mätningar.

Ett säkert arbetsområde

Arbetsområdet måste ha en säker tillgänglighet och vara en säker arbetsplats

Systematisk felsökningsmetodik

Att hitta orsaken till ett problem och korrigera det.

Feleffektanalys

En systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera konsekvenser och föreslå åtgärder för att förhindra felen.

Felträdsanalys

Metoden används då man söker orsaker till en huvudhändelse eller ett bestämt fel.

Strategier för grundorsaksanalys

Utan en gemensam definition av ett strukturerat angreppssätt utvecklas olika åtgärder för att hantera problemen.

Riktlinjer för grundorsaksanalys

Problemdefinitionen är grunden i utredningen med grundorsaksanalys

Verktyg för grundorsaksanalyser

Det finns ett stort urval av verktyg som kan vara användbara vid en grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys

Att finna den underliggande orsaken till varför ett problem har uppstått och eliminera dess inverkan i framtiden.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24