Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Försäljningens logistik

Försäljningens logistik

Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser

Försäljning och sättet att sälja till kund påverkar ett företags logistik. Säljaren har en viktig roll att förmedla information som påverkar viktiga logistiska aktiviteter inom det egna företaget och förutsättningarna för leveranser till kunder.

Inom begreppet Supply Chain har distributionssystemet i många företag starka kopplingar till försäljningsavdelningen och deras förhållningssätt till logistik och leveranser. Utformning av långsiktiga samarbeten mellan leverantörer och kund ger förutsättningar till effektiva leveranser och god kundservice.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i betydelsen av sambandet mellan försäljningens agerande i samspelet med kund och förutsättningar för leveransfunktionen, produktion eller lager, till effektiva leveranser och god kundservice.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med försäljning, distribution, kundservice, inköpsfrågor, avrop inom materialförsörjning, utformar kravspecifikationer eller har ett kostnadsansvar kring försörjning och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns en viss erfarenhet av försäljningsarbete, distribution och leverantörs- och kundkontakter.

Utbildningsmetod: Försäljningens logistik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Den industriella marknaden

På en industriell marknad ses kunderna och leverantörerna som jämbördiga partner.

Försäljning och logistik

Logistikaktiviteter i anknytning till försäljning och marknadsplanering.

Försäljningens effekter på logistik

Försäljning och sättet att sälja till kund påverkar ett företags logistik.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Försäljning och materialförsörjning

Samverkan med kundens inköpare kring materialförsörjning är en central fråga.

Viktiga faktorer för materialförsörjning

Utvecklingen går mot att allt fler företag väljer ett närmare samarbete med sina leverantörer.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Försörjningsstrategi

De två huvudalternativen i försörjningsstrategi är single sourcing och multiple sourcing.

Integrerat samarbete mellan leverantör och kund

Detta begrepp omfattar det långsiktiga samarbetet mellan leverantörer och kund.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Del 2

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Ledtid och orderprocess

Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Ledtidsanalys

Metod att minska den totala ledtiden.

Marknadsanalys av leveransservice

Det som komplicerar arbetet med leveransservice är att alla kunder har olika krav på service.

Anpassad leveransservice

Leveransservicen är sammansatt av flera faktorer som måste anpassas till kundkraven.

Försäljning och distribution

Tydliga mål och riktlinjer för kundservice är en huvuduppgift i samarbetet mellan funktionerna i företaget.

Del 3

Variationer i efterfrågan från kunder

Alla företag upplever variationer i efterfrågan av olika omfattning och varaktighet

Promotion och speciella marknadsinsatser

Varje försäljningskampanj innebär också en instabilitet i material- och produktflödena.

Efterfrågans effekter

Beskrivning hur efterfrågans variation påverkar planeringsprocessen.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Kundanalys

En kundanalys ger kunskaper om kundstrukturerna i företaget och deras bidrag till lönsamheten.

Kundordercykeln

Den tid och de aktiviteter som utförs från att order läggs tills produkten levereras och placeras i kundens lager.

Leverantörsutveckling bland kundföretag

Kundernas syn på anpassad leverantörsstruktur påverkar försäljning och samarbete.

Del 4

Lönsamhet och logistikaktiviteter

Logistikaktiviteterna har stor betydelse för företagets lönsamhet.

Logistisk effektivitet

Olika effektivitetsmått som hjälpmedel för att följa upp prestationer och kunna delegera ansvar.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp

Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Avkastningsgrad - Räntabilitet

Med avkastningsgrad eller räntabilitet avses resultatet ställt i relation till kapitalet i företaget.

Logistiken och DuPont-modellen

Logistikens påverkan på de ekonomiska nyckeltalen i DuPont-modellen.

Interaktiv Du Pont-modell

Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24