Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Marknadsplanering för tillverkande företag

Marknadsplanering för tillverkande företag

Att planera för att tillfredsställa kundernas behov

Företagande handlar i hög grad om att organisera resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov. För att lyckas krävs det att företaget har en väl utarbetad affärsidé om sättet att göra detta på. Det är viktigt att identifiera marknaden och avgränsa den för att effektivt kunna göra affärer.

Marknadsplanering är en process på företagets ledningsnivå som syftar till att samordna och balansera tillgångar och efterfrågan för att med valda strategier nå uppsatta mål så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i betydelsen av att samordna resurser, avgränsa marknader och anpassa marknadsstrategier för att nå uppsatta mål av att tillfredsställa kundernas behov av effektiva leveranser och god kundservice.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med marknadsföring, marknadsplanering, försäljning, distribution och kundservice inom materialförsörjning eller har ett kostnadsansvar kring leveranser och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns en viss erfarenhet av marknadsföring, försäljningsarbete, distribution och marknadsstudier.

Utbildningsmetod: Marknadsplanering för tillverkande företag är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Affärsidé med helhetssyn

Affärsidén är en ibland nedskriven idé som förklarar företagets existens, verksamhet och inriktning.

Företagets affärsidé

Hur man organiserar resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Verksamhetsstyrning

System för verksamhetsstyrning

Huvudplanering

Processen för att göra planer för företagets försäljnings- och produktionsverksamhet.

Företagets resurser

Personalen är företagets viktigaste resurs och förutsättningen för relationer och kommunikation.

Företagsanalys vid marknadsplanering

Att analysera företagets starka och svaga sidor samt se de möjligheter och hot som finns.

Konceptet Supply Chain Management

Den kedja av aktiviteter och personer som är inblandade i leverans av produkter och tjänster till kunder.

Försäljning och logistik

Logistikaktiviteter i anknytning till försäljning och marknadsplanering.

Del 2

Marknaden

Att meningsfullt producera varor och tjänster kräver en marknad som efterfrågar dem.

Marknadsorientering

Hela företaget är inriktat på att tillgodose marknadens krav och behov.

En marknad har gränser

Exakt vad som avgränsar en viss marknad, avgörs från fall till fall av vad den sökta marknaden ska användas till.

Situationsanalys av verksamheten

Att systematiskt bygga upp en totalbild över företagets nuläge.

Marknadsbearbetning och kundsyn

Grunden för all affärsverksamhet utgörs av produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning.

Marknadssegmentering

Marknadssegmentering är ett av marknadsföringens mest centrala begrepp.

Hur man segmenterar en marknad

Hur man segmenterar beror på vad informationen om kundgrupperna ska användas till.

Distribution och tillgänglighet

Distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna

Begreppet distributionskanal

Med distributionskanal menas den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

Del 3

Marknadsutveckling

Marknadsegenskaper och marknadsstrategier att välja.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Vilka processer skapar kundvärde

Kärnprocesserna kan sägas vara den huvudsakliga verksamhet som företaget lever på.

Köpbeteende

Köpbeteendet skiljer sig åt mellan konsumentmarknaden och producentmarknaden.

Processen för köpbeslut och attityder

Vanligtvis omfattar en process för köpbeslut hos kunden fem olika steg.

Konkurrens på marknaden

Konkurrens är ett av de mest centrala begreppen inom försäljning och marknadsföring.

Marknadsföring och påverkan

Att möta behov med vinst.

Del 4

Marknadsplaneringsprocessen

Att skapa en struktur och plan för marknadsaktiviteterna.

Handlingsplan inom marknadsplanen

Tidsaspekten och behovet att sätta till ekonomiska resurser är hörnstenarna i handlingsplanen.

Marknadsplanens budget

Budgeten visar en prognos över hur marknadsplanen kommer att påverka ett företags ekonomi.

Strategisk och operativ marknadsföring

Att på olika sätt stimulera efterfrågan på företagets produkter och/eller tjänster.

Relationsmarknadsföring

Att organisera och utveckla hela nätverket av relationer med kunderna i marknadsföringen.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Marknadsanalys av leveransservice

Det som komplicerar arbetet med leveransservice är att alla kunder har olika krav på service.

Kund- och leveransservice

Förklaring av begreppen kund- och leveransservice.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24