Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Introduktion sjötransporter och spedition

Introduktion sjötransporter och spedition

Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik

Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt effektiv enhetslastteknik som möjliggör integrerade transporter och en totalekonomisk transport. Även sjötransporterna med sin stora lastkapacitet påverkas.

Kraven på minskade ledtider och kundernas behov av leverans på önskad plats vid rätt tidpunkt är viktiga för transportföretagets konkurrensförmåga. Transportfunktionen blir mer betydelsefull eftersom alltmer gods transporteras allt längre sträckor där sjöfarten ingår.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge vidgade kunskaper om transportverksamhet och förståelse för transportfunktionens förutsättningar och ansvarsfrågor främst inom området sjötransporter. Kursen tar även upp transportfunktionens roll i logistikkedjan.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt för dig som arbetar övergripande med logistikutveckling inom området där sjötransporter har en betydande roll.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Introduktion sjötransporter och spedition är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Transportkvalitet

Begrepp inom transportkvalitet.

Transportföretagens produktutbud

Huvudprodukten kompletteras allt oftare med olika typer av kringtjänster.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Godsavsändare och godsmottagare

Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Samlastning av gods

Samlastning har en av avgörande betydelse för ekonomin för transportföretag.

Godsvård och riskplanering

Ett gott medvetande om godsvård hos personalen ger minskade godsskador.

Transportskador hos containeriserat gods

Godsskador kan inträffa när som helst i en leveranscykel.

Del 2

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Speditörens dokument

Speditörsdokument kopplade till transportuppdrag.

Sjötransporter

Redogörelse för tekniska begrepp och fartygstyper.

Transportformer vid sjöfart

Redogörelse för olika former av sjötransporter.

Dokumentation vid sjötransporter

Beskrivning av viktigare dokument, dess funktion och ansvarsregler.

Fördelar och nackdelar med sjötransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Allmänt om tidsfrist inom transporträtt

I kommersiella förhållanden är tidsfristen ofta reglerad i avtal.

Del 3

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Enhetslastsystem

Metoder för integration mellan olika transportmedel.

Transportteknikens grunder

Goda kunskaper inom transportteknik är viktiga genom hela distributionskedjan.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Partsförhållanden vid transporter

Många olika parter har del i godstransporternas utförande

Störningar och ansvar i fraktkedjan

De inblandade aktörerna tar ansvaret för godset i olika delar i en fraktkedja.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24