Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Sjötransport och handel

Sjötransport och handel

Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt

Några av de problem man ofta stöter på i internationella logistiksystem är långa och ofta osäkra transporttider. Transporter omfattande sjöfart har idag en avgörande betydelse för kundservice och möjligheten av att kunna skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt.

Speditörens uppgift är att organisera godstransporter för andras räkning och hantera transportdokument. Enhetsberedning och trenden mot containerisering av godset har inneburit en ökad effektivitet i transportsystemet, minskade transportkostnader och en växande global handel.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge vidgade kunskaper om speditörens uppgift är att organisera internationella godstransporter för andras räkning och hantera transportdokument. Kursen tar även upp vikten av effektivitet i transportsystemet för en växande global handel.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt för dig som arbetar övergripande med logistikutveckling inom området där sjötransporter har en betydande roll.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik, spedition och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Sjötransport och handel är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Transportformer av gods

De olika transportformerna kan delas in i fem olika grundformer:

Samordning av flöden

Förutsättningarna för samordning av flöden baseras på villkor som ska vara uppfyllda.

Speditionsföretaget

Speditörens huvudroller i transportkedjan.

Transportör och speditör

Skillnaden mellan en transportör och en speditör.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Direkttrafik och feedertrafik

De marina transporterna måste kopplas samman i transportkedjor för att ingå i transportnätverk.

Sjötrafik med linjesjöfart

Andelen linjesjöfart har successivt ökat i förhållande till motsatsen trampsjöfart.

Tredjelands logistik

Ett utomeuropeiskt nätverk för transporter som inte kommer från eller slutar i skepparens hemland.

Del 2

Transportkapaciteten i fartyg

Ett fartygs förmåga att flytta gods och passagerare kan beskrivas på olika sätt.

Bokningsbekräftelse

Checklista för en bokningsbekräftelse.

Lastundersökning inför sjötransport

I de flesta transportavtalen börjar fartygsägarens ansvar vid lastning och det är därför viktigt att inspektera lasten vid detta tillfälle.

Lastberedskap för sjötransport

Begreppet är kopplat till internationell handel och datum då avsändaren har lasten klar för överlämning till en transportör.

Däcklast på fartyg

Lastning på däck skiljer sig i flera avseenden från lastning under däck.

Befraktningsavtal

En befraktningskedja uppstår ofta vid fartygsbefraktning.

Del 3

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Dokumentation vid sjötransporter

Beskrivning av viktigare dokument, dess funktion och ansvarsregler.

Konossement

Ett konossement är en typ av transportdokument och samtidigt ett värdepapper

Sjöfraktsedeln som transportdokument

Bevis om avtal om sjötransport och ett åtagande av transportören att lämna ut godset till den mottagare som anges i dokumentet.

Betalningsvillkor

Beskrivning av betalningsformer.

Remburser med säkerhet i transportdokument

Remburs används i en transaktion där betalning ska verkställas av bank mot att ett transportdokument överlämnas som säkerhet.

Prissättning på transporttjänster inom sjöfart

Det finns en mängd olika sätt att bestämma priser på för transporttjänster.

Obalanser och fyllnadsgrader inom sjöfarten

Om gods av olika skäl inte finns att hämta upp i hamnen där lossning sker kan stora obalanser skapas.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24