Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Kalkylering inför beslut

Kalkylering inför beslut

Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut

Beslut är att ta ställning till information. Beroende på företagets produktionssystem uppstår olika beslutssituationer. För vissa vanliga beslutssituationer finns det utvecklade kalkylmodeller. Dessa modeller är förenklade avbilder av en verklig situation.

Kalkylmodellerna baserar sig på den företagsekonomiska metoden kostnads- och intäktskalkylering. Man kan generellt säga att en kalkyl ska spegla den verkliga situationen för tillverkning respektive kostnadsstrukturen så bra som möjligt.

Utbildningsmål: Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal kalkylmodeller och ekonomiska samband. Dessa är till nytta vid utvärdering av konsekvenser och beslut inom produktkalkylering och investeringsplanering.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med produktionsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare eller produktionschef.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Kalkylering inför beslut är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi utgör ett sätt att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Företagsekonomins olika ämnesavsnitt

Företagsekonomiska metoder för planering och ledning av företaget.

Produktionsekonomi

Produktionsekonomiska aspekter och ekonomiska mål genom en effektiv produktförädling.

Ekonomistyrning

Hur man åstadkommer en organiserad styrning av beslutsfattande och agerande inom en organisation.

Ekonomiska mål

Introduktion till begrepp som mäter måluppfyllelse och användningen av företagets resurser.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Ekonomiska beslutsteorier

Det finns flera teorier för hur ett beslut tas på bästa sätt.

Del 2

Att fatta beslut

Att verkligen kunna fatta beslut är en mycket viktig egenskap för en ledare men också för en organisation.

Beslutsfattande

Ett beslut är vad en individ behöver göra när den ställs inför ett problem med flera olika handlingsalternativ.

Beslut formar framtiden

Beslutsfattande är ett led i en process som styr företagens framtid.

Kalkylering

Ett företags verksamhet kan ses som en förädlingsprocess där man beräknar hur vinster ska erhållas.

Kalkylering som beslutsunderlag

Produktkalkylering har starka samband med budgetering och redovisning.

Information till kalkylunderlag

När man ska upprätta en kalkyl måste man bestämma vilka data som ska ingå i kalkylen.

Kalkylobjekt

Föremålet för den ekonomiska analysen i ett företag.

Direkta och indirekta kostnader

Kostnadsbegrepp vid produktkalkylering.

Att beskriva processer

En process dokumenteras ofta i form av en processkarta som visar hur aktiviteter hänger ihop.

Del 3

Påverkande faktorer vid val av kalkylmodell

En kalkyl ska spegla den verkliga produktionssituationen och den verkliga kostnadsstrukturen så bra som möjligt.

Kalkylmetoder för kostnadsfördelning

Beskrivning av två grundläggande kalkylmetoder om man utgår från graden av kostnadsfördelning.

Bidragskalkylering

Vid bidragskalkylering beräknar man enbart särkostnaderna för ett kalkylobjekt.

Bidragskalkylering i tillverkningsföretag

Det handlar ofta om produktvalsproblem och hur resurser och kapacitet bäst ska utnyttjas.

Bidragskalkylering i handelsföretag

Vid bidragskalkylering i handelsföretag utgår man ofta från varukostnaden.

Bidragskalkylering i tjänsteföretag

Vid bidragskalkylering i tjänsteföretag utgår man ofta från arbetskostnaden.

Periodkalkylering

Med en periodkalkyl beräknas periodens totala kostnader som sedan fördelas ut på produkterna.

Orderkalkylering

I många branscher har man behov av att beräkna självkostnaden för varje enskild order.

Påläggskalkylering och kostnadsbärare

Man beräknar påläggen genom att relatera de kostnader som ska fördelas till någon lämplig fördelningsgrund.

Förändrad kostnadsbild vid påläggskalkylering

Genom rationaliseringar har de direkta kostnadernas andel minskat medan de indirekta kostnadernas andel har ökat.

Del 4

Kalkylmässiga kostnader

Vid kalkylering ska i princip kalkylmässiga kostnader användas.

Investeringsbegreppet

En resursanskaffning som ska användas i flera år och ge konsekvenser i framtiden.

Investeringar handlar om strategi

Investeringskalkylen måste vägas mot strategiska och kvalitativa aspekter på investeringen.

Investeringskalkylering

Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten.

Investeringsbedömning

Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut beroende främst på att de ofta präglas av osäkerhet.

Metoder för investeringskalkylering

Översiktlig behandling av de vanligaste kalkylmetoderna.

Beslutsunderlag för ekonomiskt beslutsfattande

En beslutsgrupp önskar ofta ett koncentrerat beslutsunderlag på bara en eller ett par sidor.

Finansiella konsekvenser av ett beslut

De kvantitativa finansiella konsekvenserna av ett beslut värderas och registreras i företagens redovisning.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24