Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Försörjning till behovsstyrd förbrukningsplats

Försörjning till behovsstyrd förbrukningsplats

Försörjning av materialfasader vid monteringlinor

Utvecklingen i näringslivet under senare år har lett till att materialförsörjningens betydelse har ökat. Ideala flöden utgörs av kontinuerliga materialförflyttningar, inklusive förädling, från leverantörer till kunder. Att styra materialflödena i ett tillverkande företag är en svår uppgift, speciellt om det är fråga om komplexa produkter.

Synkronisering i en materialflödeskedja innebär att varje steg i kedjan är anslutna till varandra och arbetar tillsammans med materialflödet. Detta innebär att behovet av en artikel i tid balanseras med ny materialpåfyllning.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en fördjupad insikt kring försörjningsprocessen hos en materialflödeskedja och dess externa och interna logistikprocesser samt vikten av samordning av efterfrågan och tillgång för att möjliggöra en effektiv produktion.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med materialförsörjning, materialplanering, externa och interna transporter, produktionsplanering, produktionsteknik, och som operatör vid monteringslinor.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att du har erfarenhet av arbete inom inköp, transporter, produktionsplanering, produktionsteknik, lager och logistik.

Utbildningsmetod: Försörjning till behovsstyrd förbrukningsplats är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Viktiga faktorer för materialförsörjning

Det är viktigt att tidigt identifiera vilka leveranser i form av material eller artiklar som är kritiska.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering

Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Just-in-time i materialflöden

Utveckling av effektiva former för interna materialflöden.

Att hålla leveranstider

Introduktion av olika metoder att effektivisera verksamheten och möta angivna leveransdatum.

Just-in-Time-leveranser

Just-in-Time-leveranser präglas av behovsstyrd materialförsörjning.

Effekter med Just-in-Time-leveranser

Med ökad leveransfrekvens måste rutinerna göras enkla och pappersarbetet vara ett minimum.

Materialbehovsplanering för lagerhållning

Planering av behov av råvaror och komponenter mot order eller prognoser.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Del 2

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Tillverkningssystem

Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Flexibel produktion

En flexibel produktion behöver vara både lättrörlig och resurssnål för att överleva i en turbulent marknadsmiljö.

Principen taktstyrd produktion

Istället för att maximera arbetets hastighet fokuserar lean production på att kundens behov blir tillgodosett i tid.

Förbrukningsstyrd produktion

Just-in-Time är en samlingsbeteckning för en styrmetodik inom behovsstyrd produktion.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Produktionslayouter och flödesstrukturer

Principiella skillnader i flödesstrukturen mellan olika produktionssystem.

Principer för monteringsflöden

Linjeflödesprincipen har ofta ansetts vara den mest rationella principen för all form av montering.

Materialflödessystemet

Mönster i materialflödessystemets utformning inom ett tillverkande företag .

Del 3

Externlogistik mellan leverantörer och lager

Samordnade transporter av artiklar från leverantörer inom geografiska områden.

Materialflödets påverkan på hanteringsteknik

Vid utformning av lager måste hanteringstekniken för råvaror, komponenter och produkter beaktas.

Materialhantering i produktionen

Intern hantering och förflyttning av material.

Plocklager

Principer för plocklagrets uppbyggnad.

Uttag från lager

Hur plockningen av artiklar från lager organiseras i samband med en ordersammanställning.

Uppackning och ompackning

Operationer mellan externt till internt flöde.

Monteringslina för komplexa produkter

På de olika stationerna monteras komponenter ihop för att bli en enhetlig produkt i slutet av monteringslinan.

Kittning och monteringssatser

En monteringssats innehåller alla artiklar som behövs för en fullständig montering av ett objekt.

Del 4

Internlogistik mellan lager och monteringsstationer

Metoderna för internlogistik måste synkroniseras med rutiner för påfyllning av lager av artiklar från leverantörer.

Mjölkrunda för internlogistik

Tidsstyrd trafik med tåg av kopplade vagnar för materialpåfyllning.

Materialflödessystem inom montering

Att försörja produktionen med de komponenter och råvaror som krävs för att tillverka produkten.

Materialfasad vid förbrukningsplats

Gränssnitt mellan försörjning och förbrukning av komponenter vid montering.

Materialfasad och lastbärare

Längs med stationerna i en monteringslinje förvaras artiklar i lastbärare för användning vid montering av produkter.

Hyllfackslagring

Hyllfack används för förvaring av gods som ofta utgörs av små detaljer.

Uppläggning av arbetssekvenser för montering

Valet av monteringssystem påverkas av sekvensen i vilken objekten monteras.

Förmontering av komponenter

Förmontering innebär att ett antal artiklar sammanfogas och förbereds inför slutmontering på linan.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24