Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll

Att förhindra fel, förebygga störningar och åtgärda dem i ett tidigt skede

TPM-konceptet bygger på att det är operatörerna som genom sin kunskap och närhet till maskinerna vet vad som ska göras för att förhindra fel, förebygga störningar eller upptäcka dem i ett tidigt skede. Härigenom minskas kvalitetsförlusterna och leveranssäkerheten förbättras.

Driftssäkerhet och ett väl fungerande underhållsarbete har stor betydelse för en verksamhets resultat. Kursen beskriver hur man utvecklar operatörsunderhållet och förbättrar driftssäkerheten.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning av driftsstörningar och anpassade åtgärder, för att utveckla företagets produktiva processer och höja den totala effektiviteten. Konceptet ger operatörerna större delaktighet i företagets verksamhet och förbättringsarbete.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas viss erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Operatörsunderhåll är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Koncept Total Productive Maintenance

En metod för verksamhetsutveckling genom förbättringar av företagets förädlande processer, utrustningar samt personal.

Driftsäkerhetsteknik

Driftsäkerhet handlar om ett systems tillförlitlighet.

Driftsäkerhet och underhåll

Synsättet på underhåll har ändrats till att vara en tillgång med vilken man kan öka sin konkurrenskraft.

Grunderna för operatörsunderhåll

Underhåll som utförs av utrustningens operatörer kan påtagligt bidra till ökad effektivitet.

Införandet av operatörsunderhåll

Implementering av operatörsunderhåll innebär att produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet.

5S - Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet

Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S.

Visualisering

Visualisering innebär rätt information, i rätt mängd och till rätt målgrupp.

Motivera en underhållsorganisation

Det är svårt att se direkta följder av underhållsarbete men det är viktigt att fokusera på de fördelaktiga effekter som blir för individer och verksamheten.

Del 2

TPM - Maskinernas tillförlitlighet

Genom ett aktivt TPM-program kan ett företag öka sina maskiners tillförlitlighet.

Förbättringsgrupper inom TPM

Syftet med en förbättringsgrupp är att åstadkomma förbättringar.

Sammanhållning och gruppklimat

Man måste ta hänsyn till att människor och grupper är både lika och olika och för att en grupp ska kunna fungera måste medlemmarna komplettera varandra.

TPM och medarbetaren

Vid införandet av TPM är det viktigt att få alla medarbetare engagerade och att få dem att känna sig delaktiga i företagets kvalitetsarbete.

Operatörs- och specialistunderhåll

Operatören tar på längre sikt över delar av det traditionella underhållsarbetet och underhållspersonalen kan utöka sitt ansvarsområde.

Kompetensutveckling genom driftsuppföljning

Analysen av driftsuppföljningens resultat i förbättringsgrupper skapar drivkraft för kompetensutveckling.

Kompetenskrav vid operatörsunderhåll

Självständigt operatörsunderhåll kräver att operatörerna förstår sin utrustning.

Enpunktslektioner

En metod som omfattar en kortare utbildningsinsats som syftar till att ge djup och praktisk kunskap inom ett avgränsat område.

Del 3

Underhållsbegrepp

Olika tekniker för optimering av underhåll och drift i syfte att förebygga systemfel alternativt bibehålla eller förbättra systemets tillförlitlighet.

De sju kvalitetsverktygen - 7QC

De sju kvalitetsverktyg som används för att identifiera, analysera, strukturera och visualisera problemkällor samt källornas inverkande faktorer.

Kapabilitetstest och beräkning av kapabilitetsindex

Ett kapabilitetstest görs för att ta reda på hur väl en maskin eller en process förmår producera inom givna toleransgränser.

Statistisk processtyrning

Ett slags målvärdesstyrning med statistiska beräkningar på regelbundna stickprov.

Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte

Mätetalet OEE är en mycket användbar indikator för en produktionsanläggnings prestanda.

Reservdelar

Målsättningen med reservdelshållningen och reservdelsstyrningen är att hålla den totala kostnaden för reservdelar så lång som möjligt.

Styra och följa upp underhållsarbete

Målet med uppföljning inom underhållsfunktionen är att verifiera underhållets positiva betydelse för huvudverksamheten och lönsamheten.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24