Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Strategiskt inköp

Strategiskt inköp

Utformning av interna och externa policyer

Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån inom ett företags inköpsverksamhet och i princip alltid en centraliserad funktion. Ibland innefattar rollen även ett globalt ansvar för koncernen. Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som inköpare blir allt viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft.

Syftet med strategiskt inköp är att möjliggöra affärer och lösningar som förbättrar företagets lönsamhet. Det handlar om att arbeta med analyser, strategier och relationer.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en fördjupad insikt kring försörjningsprocessen och övergripande strategiarbete i syfte att ta fram mål och riktlinjer för företagets inköpsverksamhet samt att utforma sortiments- och leverantörsstrategier.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor och materialförsörjning på strategisk nivå.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas en bred erfarenhet av arbete inom inköp, produktion och logistik.

Utbildningsmetod: Strategiskt inköp är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Pris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Inköpsverksamhetens struktur

Inköpsverksamheten kan delas in i strukturen; strategiskt, taktiskt och operativt inköp.

Strategiskt inköp

Övergripande inköpsarbete i anknytning till verksamhetens eller företagets affärsplaner.

Logistiksystemet i ett företag

Ur ett helhetsperspektiv startar logistiksystemet vid råvaran och slutar hos slutkunden.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Inköp och strategier

Företagets resurser och kompetens som bas för inköpsstrategier.

Inköpsstrategi

Syftet med företagets inköpsstrategi är att beskriva målet med företagets inköpsarbete samt hur detta mål skall uppnås.

Inköpsfilosofins utveckling

Alternativa synsätt på inköpsarbetet.

Inköpsfunktionens utveckling

Inköpsfunktionens utveckling sedan 1970-talet och nutida betydelse för konkurrenskraften.

Inköpsfunktionens organisation

Inköpsmiljöer och situationer som påverkar inköpets organisation.

Inköpsfunktionens betydelse

Inköpsarbetets förändring och ökade komplexitet under senare tid.

Inköpsfunktionens roller

Inköpsfunktionens olika roller.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Inköpsfunktionens traditionella mål

Inköp som process.

Del 2

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Den industriella inköpsprocessen

Beskrivning av inköpsprocessen.

Kravspecifikation för inköp

Grunderna till hur en kravspecifikation upprättas.

Värdeanalys vid kravspecifikation

Introduktion till värdeanalysen som metod att analysera de funktionella behoven.

Leverantörsmarknaden

Arbetet med leverantörssökning och leverantörsbedömning.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Koncentration till färre leverantörer

En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Motiv för användning av en viss leverantör

För att kunna förstå dagens leverantörssituation måste man veta varför man använder en bestämd leverantör.

Del 3

Materialförsörjning och inköpsstrategi

Traditionella koncept och Just-in-Time koncept.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Leverantörsutveckling, en ömsesidig process

En rätt genomförd leverantörsutveckling ska skapa fördelar för såväl köpare som säljare.

Relationer med leverantörer

Relationer med leverantörer förekommer på många olika organisatoriska nivåer och de är av olika art.

Rationalisering genom leverantörsrelationer

Rationaliseringsarbetet med företagets sätt att köpa innefattar en rad löpande aktiviteter.

Leverantören som motpart

Samarbetet mellan företaget och leverantörerna präglas av envägskommunikation.

Leverantören som produktionspartner

I detta fall betraktas leverantören på samma sätt som en avdelning inom företaget.

Leverantörsnätverk

Använda leverantörens kompetens för utvecklingsarbete och att lösa produktionsproblem.

Leverantörssamarbete för produktutveckling

Samarbete för att nå effektiviseringsvinster inom produktutveckling.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24