Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Planering och prognosarbete

Planering och prognosarbete

Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier

Planeringen för ett företag påverkas av tillgänglig produktionskapacitet och den tid det tar att göra anpassningar av den till den bedömda efterfrågan som finns på marknaden över tiden. Processen syftar till att åstadkomma balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas.

Att från månad till månad åstadkomma en rimlig balans mellan tillgångar och efterfrågan är en av de mer grundläggande förutsättningarna för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet i ett tillverkande företag.

Utbildningsmål: Kursens utgångspunkt är företagets system för sälj- och verksamhetsplanering med tyngdpunkt på huvudplanering och prognosarbete. Du lär dig planeringsmässiga modeller på olika planeringsnivåer i ett industriföretag.

Målgrupp: Du arbetar i anslutning till planeringsprocesser av kunders efterfrågan inom försäljning och produktion och kan påverka dimensionering av kapacitet hos påverkbara resurser.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Planering och prognosarbete är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 10 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Pris: 2350 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris:

2220 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Produktion mot lager och kundorder

Lagrets roll vid planering och inköp.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Tid och flexibilitet

Kortare tider innebär möjligheter att ställa om snabbare.

Grunderna för Supply Chain Management

Ett helhetsperspektiv över flödet från första leverantörsledet till slutlig förbrukning.

Del 2

Målsättningar med att hantera osäkerhet

Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Datakvalitet och osäkerhet

Brister i informationsflödet skapar osäkerhet och leder till att aktörerna riskerar att fatta sämre affärsbeslut.

Datamaterial till prognoser

Nästan alla prognosmetoder bygger på historiska kunskaper och data.

Prognossystemets uppbyggnad

Placera in prognoserna i sitt sammanhang genom att titta på hela prognosfunktionen.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Bedömningsmetoder

Beskrivning av situationer där bedömningsmetoder används.

Beräkningsmetoder

Beskrivning av metodernas uppbyggnad.

Säsongsvariationer i efterfrågan

Många produkter har ett säsongsbetonat efterfrågemönster.

Prognosfel

En viktig faktor vid prognosarbete är prognosmetodens precision.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24