Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Tjänster / Skräddarsydd utbildning

Skräddarsydd utbildning

Vi kundanpassar er utbildning

Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Företagsspecifikt innehåll

Våra kurser är uppbyggda av mindre kursbitar. Detta gör att vi enkelt och smidigt kan skapa nya kurser. Vi kan även på ett lätt sätt inkludera uppgifter från ert företag, t ex definitioner på servicenivå och leveransprecision eller nyckeltal och statistik.

Genom att inkludera företagsspecifika exempel får de anställda gemensamma referensramar kring begrepp, metoder och arbetssätt och kan lättare se kopplingen mellan studierna och sina egna arbetsuppgifter.


Exempel på kundanpassningar
  • Lägga till material till kurs
  • Ta bort material från kurs
  • Kombinera delar från olika kurser och skapa en egen unik kurs
  • Lägga till företagsspecifika uppgifter till befintlig kurs
  • Skapa kurs efter ett företags egna material

I vårt kursbibliotek kan du läsa om våra kurser och själv planera hur din kurs skulle kunna se ut. Alla våra kurser är enkla att anpassa efter dina önskemål.
 

Fitesa Sweden AB

Referens

Fitesa är en av världens största leverantör av nonwoven till kunder som använder materialet till sina produkter främst inom hygienområdet. Fitesa har 11 fabriker i världen varav en finns i Norrköping.

Vi har haft ett mångårigt deltagande i det HR-nätverk som Gothia Logistics organiserat. I samband med ett av dessa möten fick vi insikter i hur företaget med ett flexibelt utbildningssystem utvecklat webbaserade introduktionsutbildningar av personal åt andra företag. Vi bedömde att denna metod även skulle passa vårt företag, och även vara användbart för skapandet av kurser mot andra behov.

Marie Ebbeson
Fitesa Sweden AB
Human Resources Manager

Om projektet

En introduktionsutbildning av personal

I samarbete med Gothia Logistics har vi utvecklat en webbaserad introduktionsutbildning av personal innehållande ett slutprov med 10 slumpvisa flervalsfrågor som rätt besvarade gör att ett personligt kursintyg direkt kan skrivas ut. Denna introduktionsutbildning syftar till att ge svar på olika frågor och vara en hjälp i arbetet inom Fitesa Sweden.

Vårt arbete med att ta fram material till kursen har internt bidragit till förbättrade insikter i nödvändigheten av tydliga rutiner och kommunikation. Gothia Logistics har på ett flexibelt sätt gjort de anpassningar i text och grafik som uppkommit under processen. Introduktionsutbildningen startade i början av april 2018 med fokus på i första hand semestervikarier för kommande sommar.

Erikssons Åkeri AB

Referens

Efter samtal under hösten 2016 med ledande företrädare för branschföreningen Fryst och Kyld Mat kring utbildningsbehovet av våra chaufförer enligt idén av ett ”körkort” för livsmedeltransporter kontaktade jag Gothia Logistics som hade ett utbildningspaket för bl.a läkemedelstransporter. En av mina trafikledare fick testa webbutbildning Livsmedelssäkerhet inom distribution. Med erfarenhet från denna form av utbildning frågade vi Gothia Logistics om de kunde utforma en kurs för chaufförer också. Snabbt kunde de presentera en sådan utbildning med hjälp av det kurssystem de har byggt upp. Tillsammans gjorde vi några anpassningar och döpte den webbaserade kursen till Säkra livsmedelstransporter.

- Det innebär att vi nu gör en storsatsning på personalens kompetens inom livsmedelshantering i vårt distributionsnät. Alla chaufförer inom Erikssons Åkeri AB som transporterar livsmedel läser en webbaserad utbildning med krav om godkänt prov. Därmed får de den utbildning som krävs för transport av livsmedel på olika språk.

Mats Asplund
Erikssons Åkeri AB
Miljö- och Kvalitetssamordnare

Om projektet

En utbildning inom livsmedelssäkerhet via Gothia Logistics AB

I samarbete med Gothia Logistics har vi under våren 2017 utvecklat en ny e-kurs Säkra livsmedelstransporter på svenska och engelska för våra ca 100 chaufförer som transporterar livsmedel. Vi har använt oss av Gothia Logistics kundanpassade system genom att ta bort och lägga till kursmaterial i en befintlig grundkurs.

Kursen Säkra livsmedelstransporter har fokus på kvalité och säkerhet under transport enligt krav uppställda av EU och Livsmedelsverket. Deltagaren måste läsa kursen och få godkänt på sitt slutprov. Därefter kan deltagaren skriva ut ett kursintyg som kan visas upp för en kontrollerande myndighet. Själva får vi direktrapporter över hur chaufförerna har presterat och kan ge våra uppdragsgivare klartecken att nödvändiga godkännanden finns.

 

PostNord Logistik TPL AB

Referens

Efter PostNord uppköp av Green Cargo Logistics AB satsar nu företaget på att ge samtliga underleverantörer som hanterar läkemedel för Apotek Hjärtat, en utbildning inom GDP via Gothia Logistics AB.

- Det innebär att vi gör en storsatsning på personalens kompetens inom läkemedelshantering i vårt distributionsnät. Alla underleverantörer inom PostNord läser en webbaserad utbildning med krav om godkänt prov. Därmed får de den utbildning som krävs för hantering av läkemedel.

Bengt Ydebäck
PostNord Logistik TPL AB
Logistikenhetschef i Norrköping

Om projektet

Samarbetet mellan PostNord (f.d. Green Cargo Logistics) och Gothia Logistics fördjupades under sommaren 2012.

I och med apoteksmarknadens omreglering har hanteringen av apoteksvaror kommit i fokus på flera sätt. För att kvalitetssäkra att produkterna alltid lagras, transporteras och hanteras på bästa sätt har Gothia Logistics på uppdrag av PostNord tagit fram en webbaserad utbildning för berörd personal.

Kursen, Good Distribution Practice, har fokus på kvalité och säkerhet under transport enligt Läkemedelsverkets krav. Deltagaren måste läsa kursen och få godkänt på sitt slutprov. Efter det kan alla skriva ut sina kursintyg.

 

Camfil AB

Referens

- Den utbildningsmetod som Gothia Logistics AB erbjuder med olika kurser och svårighetsgrader som vi kan påverka och göra specifikt för oss har varit en stor fördel när vi tagit fram vår kurs.

Att vår personal kan studera över internet skapar utrymme både i tid och plats. Dessutom är det en miljövänlig och ekonomisk fördel då internet alltid tillgängligt. Det flexibla utbildningssystemet är en fördel om vi i framtiden har behov av förändringar och skapande av fler kurser.

Vi upplever Gothia Logistics AB’s genomförande som lättillgängligt där våra mål tagits emot med respekt och gemensamma förhoppningar om framgångar.

Patrik Mårdvall
Camfil AB
Group Supply Chain Director

Om projektet

Camfil startade i Sverige 1963 och är idag världens ledande luftfilterföretag med ca 3400 medarbetare runt om i världen. Basen finns i Norden, där Camfil är den ledande leverantören av både vanliga ventilationsfilter, metallfilter och renrumsfilter. Bland annat levererar Camfil filter till alla kärnkraftverk i Norden.

Gothia Logistics fick uppdrag av Camfil att ta fram en utbildning inom Incoterms. Utifrån en pilotkurs har Camfil varit med och utformat sin kurs och kan nu utbilda sin personal, oavsett var i världen de befinner sig. Utbildningssystemet som är tillgängligt över internet tillåter företag som t ex. Camfil att ha en kontinuerlig kompetensutveckling i geografiskt spridda verksamheter.

För att stötta kompetensutvecklingen inom Camfil erbjuder vi även företaget uppföljningar av deltagarnas genomförande av kursen.

 

GDL-Transport AB

Referens

- Inom GDL-koncernen har vi tidigare använt Gothia Logistics för webbaserade GDP-utbildningar av chaufförer och lagerpersonal som arbetar med lagring och distribution av läkemedel, vilket gett bra resultat. I samband med våra ambitioner under våren 2017 inom GDL i Linköping att erhålla uppdraget om samordnad varudistribution till flera 100 tals enheter i Linköpings kommun kontaktade vi Gothia Logistics för att utforma en lämplig utbildning för våra medarbetare kring livsmedelssäkerhet.

Uppdraget med samdistribution för Linköpings kommun inleds den 1 november 2017 och gäller för 5 år. Samordnad varudistribution är något som ökar på många håll i landet och det är ett segment som passar väl in i GDLs verksamhet.

Fredrik Malmström
GDL-Transport AB Linköping
Platschef

Om projektet

Utbildning för citylogistik och samdistribution av livsmedel
I samarbete med Gothia Logistics har vi under sommaren 2017 anpassat befintliga kurser inom livsmedelssäkerhet bl.a. inom området ekologiska livsmedel och problemet med allergener inom livsmedel.

Utbildningen inleddes i vecka 42 och omfattar kurserna Lagerhantering av livsmedel för samdistribution respektive Säkra livsmedelstransporter.Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24